A Budai Egészségközpont Budapest meghatározó magánegészségügyi intézménye, mely teljes körű, személyre szabott szolgáltatásait megbízható, hiteles partnerként nyújtja ügyfelei számára.

English

Dzsinich Csaba, dr., prof.

   

Tanulmányok

1960-ban kitűnő érettségi vizsgát tett a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnáziumban.1961-ben felvételt nyert a Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karára. Tanulmányai során két alkalommal rektori pályadíjat nyert sebészet tárgykörből. 1967-ben summa cum laude végezte egyetemi tanulmányait és elnyerte az MTA 2 éves kutatási ösztöndíját.1969-ig az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézetben morfologiai elektronmikroszkópos kutatásokban vett részt .1969-ben a Budapesti Orvostudományi Egyetem IV. Sebészeti Klinikájára került és 1972-ben kitűnő eredménnyel általános sebészeti szakvizsgát tett. Érdeklődése az érsebészet felé fordult. Felsőfokú német nyelvvizsgával pályázott , és elnyerte az Alexander von Humboldt Alapítvány ösztöndíját-második magyar sebészként Kulka professzor után.

1975-76-ban Mintegy másfél évig a Müncheni Egyetem Sebészeti Klinikáján Heberer és Becker professzorok mellett fejlesztette tovább érsebészeti ismereteit.

Tudományos tevékenység

1976-ban Heberer professzor érsebész szakorvossá nyilvánította. Hazatérése után a modern érsebészet számos módszerét honosította meg az időközben Ér- és Szívsebészeti Klinikává alakult anyaintézetében.1976-tól az Intézet tanulmányi felelőse. 1978-ban érsebészeti osztály vezetésével bízták meg. 1980-ban az érsebészeti szakvizsga hazai bevezetése alkalmával az elsők között tett szakvizsgát jeles eredménnyel.

1980 óta végzi a szakvizsga jelöltek felkészítését a postgradualis képzés felelőseként. 1981-ben klinikai adjunktusi kinevezést kapott. 1984-ben védte meg kandidatusi téziseit " A renovascularis hypertonia sebészi kezelése " címmel. 1989-ben docenssé, majd 1995-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. 1997 óta a Semmelweis Egyetem habilitalt tanára.
 
1990-1991-ben 16 hónapig a Mayo Klinikán folytatott kutatómunkát a gerincvelői ischaemia megelőzése tárgykörben. Kutatásait 1998-2000 között az OTKA támogatásával itthon folytatta.
Érsebészeti tevékenysége felöleli az érsebészet teljes spectrumát, több mint 11 000 műtétet végzett .
1996-2000 között Széchenyi ösztöndíjas.
 
2002 tavaszán munkáját a kormány Batthyányi -Strattman díjjal honorálta.
1980 óta 28 nemzetközi symposiumot szervezett. Kiépítette a német , osztrák és amerikai kapcsolatot. 4 európai kongresszus szervezése fűződik nevéhez.
1989-93 között a Magyar Angiologiai Társaság főtitkára, majd annak 1993 és 97 között elnöke volt.
1996- 2000 között az Európai Szív-és Érsebész társaság alelnöke, majd 2000 -ben annak elnökévé választották.
 
European Board of Vascular Surgery tagja. 2001-ben az International Vascular Workshop elnöke. Az International Union of Angiology érsebész sectiojának vezetőségi tagja.Tiszteletbeli illetve levelező tagja a német, az osztrák, horvát, szlovák , szerb és a román szakmai társaságoknak.
1997-ben alapító tagja a Central European Vascular Forumnak.Tiszteletbeli illetve visiting professzora volt a Mayo klinikának , az Amerikai Fegyveres Erők Orvosegyetemének, az Észak Carolinai , Washington Állami a Padovai, Ferrarai , Bari-i, Belgradi, Prágai , Zágrábi és Milanoi és Párizsi Egyetemeknek. 2002-ben Helsinkiben ő tartotta a Leriche memorial lecture-t az Európai Szív és Érsebészeti társaság kongresszusán. 2003-ban Soltész Lajos, 2005-ben Balassa János emlékéremmel tüntették ki.
 
2005-ben szerzőtársaival Markusovszky díjat kapott.
2005-ben elnyerte a Hemingway Alapítvány díját.
Vezetőségi tagja a Magyar Sebész Társaságnak , a Magyar Angiologiai és Érsebész Társaságnak, A Magyar Hypertonia és Nephrologiai Társaság vezetőségének, valamint a Sebész Kollégiumnak.
Hazai lapok szerkesztőbizottsági tagságán túl 12 évig az European Journal of Vascular and Endovascular Surgery szerkesztőbizottsági tagja , jelenleg peer-je. A Journal of International Angiology regionalis szerkesztője. Szerkesztőségi tagja a magyar és szlovák érsebészeti folyóiratnak.

Nyelvtudás

Német és angol nyelven előadó és vitaképes szinten beszél.

Pályafutása során 421 előadást tartott főleg nemzetközi fórumokon , 164 megjelent dolgozat illetve citálható abstract és 18 könyvfejezet fűződik nevéhez utóbbiak közül egy német, egy francia és 6 angol kézikönyvekben jelent meg.

Amennyiben szeretne bejelentkezni kollégánkhoz érsebész magánrendelésre, hívja a +36-1-489-5200 telefonszámot, ahol diszpécserszolgálatunk minden hétköznap 8.00 és 20.00 óra között fogadja hívását! 

 

Kapcsolódó témák