A Budai Egészségközpont Budapest meghatározó magánegészségügyi intézménye, mely teljes körű, személyre szabott szolgáltatásait megbízható, hiteles partnerként nyújtja ügyfelei számára.

English

Kockázatértékelés

Teljes körű kockázatértékelés és kémiai kockázatbecslés

Minden munkáltatónak rendelkeznie kell teljes körű munkahelyi kockázatértékeléssel, melynek megfelelőségét a munkavédelmi hatóság ellenőrzi, s melynek elkészítése munkabiztonsági szaktevékenység. Ennek lényege, hogy nemcsak a munkafolyamatok során előforduló kockázatokat azonosítjuk, hanem konkrét intézkedéseket határozunk meg a balesetek, megbetegedések megelőzésére.

Emellett különösen fontos az ÁNTSZ által rendszeresen ellenőrzött Kémiai biztonság területe, a felhasznált, gyártott, forgalmazott, stb. veszélyes anyagokra vonatkozó kémiai kockázatbecslés elkészítése, melyet munkaegészségügyi, foglalkozás-egészségügyi szakember készíthet el.

A kockázatértékelés és kockázatbecslés felülvizsgálatát háromévente kötelező elvégezni!

A munkáltatóval és képviselőivel közösen alakítjuk ki az adott munkahelyre vonatkozó kockázatkezelési stratégiát, kockázatcsökkentő és kockázatmegelőző intézkedéseket határozunk meg, határidőkkel, illetve felelős megnevezésével.

A szolgáltatásról

Munkabiztonsági és egészségvédelmi feltételek vizsgálata a következő szempontok alapján:

 • Tervezés, üzemeltetés, karbantartás, ellenőrzés
 • Oktatás
 • Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok szabályozása
 • Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása,
  bejelentése, nyilvántartása
 • Egyéni védőeszközök juttatásának rendje
 • Gépek, berendezések felülvizsgálatának, karbantartásának szabályozása, megfelelősége
 • Munkahigiénés viszonyok, személyi higiénia
 • Dokumentációk vizsgálata
 • Hát-, derék- és deréktáji sérülések kockázatával járó munka, ergonómiai kóroki tényezők
 • Veszélyes anyagok
 • Képernyős munkahelyek
 • Biológiai kóroki tényezők
 • Pszichoszociális kóroki tényezők
 • Munkakörök, munkafolyamatok vizsgálata
 • Az egyes munkakörökben, munkafolyamatok során előforduló kockázatok feltárása, veszélyek és veszélyeztetett személyek azonosítása.
 • A kockázatok jellemzése, a munkakörök / munkafolyamatok kockázat szerinti besorolása, melynek során a kockázat által okozott esemény, baleset, betegség valószínűségét és mértékét vizsgáljuk, illetve eldöntjük, hogy a kockázat elfogadható-e a munkavédelmi, munkabiztonsági, foglalkozás-egészségügyi elvárások alapján.
 • Kockázatkezelés-intézkedések meghatározása
 • Dokumentálási eljárások kidolgozása: A folyamatos kockázat-ellenőrzésre és a kockázatkezelés eredményességére irányuló programot, dokumentálási eljárásokat dolgozunk ki. Meghatározzuk a vezetés és a munkavállalók feladatait, a kockázat-kommunikáció módját (oktatás, képzés, tájékoztatás).
 • Kockázat-kommunikáció:

Az általunk ajánlott kockázatértékelés mellett elvégezzük a munkavállalók körében a pszichoszociális kóroki tényezők, pszichés terhelés vizsgálatát is, így biztosítva az új törvényi szabályozásnak való megfelelést is.

Pszichoszociális kockázati tényezők felmérése

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2008. január 1-jétől hatályos módosítása emeli be a munkavédelem törvényi szintű szabályozásába a pszichoszociális kockázati tényezők kezelésének munkáltatói feladatát, egyben meghatározva ezen tényező fogalmát is.

A törvényi rendelkezés szerint pszichoszociális kockázatnak minősül a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be.Betegbiztonsági protokoll a Budai Egészségközpontban

Kiemelten fontosnak tartjuk a Budai Egészségközpontba érkező páciensek és az itt dolgozó szakemberek biztonságát is, ezért Intézetünkben – a hatályban lévő aktuális rendelkezéseknek mentén – a koronavírus elleni lehetséges védekezés számos formáját foganatosítjuk, melyekről részletesen a következő hivatkozáson adunk tájékoztatást:
/magunkrol/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2020/hirek/20200714-betegbiztonsagi-protokoll-a-budai-egeszsegkozpontban/